STRONA GŁÓWNA
 OFERTY PRACY
 CURRICULUM VITAE
 LIST MOTYWACYJNY
 ROZMOWA Z PRACODAWCĄ
 A-B-C DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 STAŻ U PRACODAWCY
 PRAWO DO ZASIŁKU
 PRACA, A NIEPEŁNOSPRAWNI
 KIOSK Z PRACĄ
 GCI W MAŁOPOLSCE
 WAŻNE ADRESY
 KONTAKT
  • STAŻ U PRACODAWCY
    Na Twój wniosek lub za Twoją zgodą, jeżeli jesteś zarejestrowanym bezrobotnym, urząd pracy może skierować Cię na staż do pracodawcy.


    Staż to wykonywanie w miejscu pracy określonych zadań, które pozwolą później na samodzielne wykonywanie pracy. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy a pracodawcą i może trwać 6 lub 12 miesięcy.


    Stażysta nie zawiera z pracodawcą umowy o pracę i nie otrzymuje od niego gratyfikacji finansowych. W okresie odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości zasiłku podstawowego dla bezrobotnych, wypłacane przez powiatowy urząd pracy, kierujący na staż.